Fersiwn datblygiadol

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2017 to be installed.

5.0-8751 1 diwrnod,16 awr yn ôl Android: Portrait Emulation Enhancements (PR #7405 o zackhow)
5.0-8746 1 diwrnod,23 awr yn ôl Android: Add rumble for phone (PR #7400 o zackhow)
5.0-8743 6 diwrnod,15 awr yn ôl Externals/discord: Don't run clang-format on source files (PR #7418 o leoetlino)
5.0-8741 1 wythnos yn ôl ControlGroup: Return state data via GetState() by value where applicable (PR #7262 o lioncash)
5.0-8733 1 wythnos yn ôl WiimoteReal: Make functions internally linked where applicable (PR #7261 o lioncash)
5.0-8731 1 wythnos yn ôl Qt/GameList: Make grid view scale persistent (PR #7390 o Techjar)
5.0-8729 1 wythnos yn ôl VideoCommon: Skip vsync if configured emulation speed is not 100% (PR #7398 o Techjar)
5.0-8727 1 wythnos yn ôl CMake: Only link in Bochs on x86 platforms (PR #7161 o lioncash)
5.0-8725 1 wythnos yn ôl Translation fixes (PR #7401 o JosJuice)
5.0-8720 1 wythnos yn ôl Include the Korean Wii Shop Channel when checking default credentials (PR #7415 o JosJuice)

Fersiynau hŷn

Fersiynau cadarn

Rydym yn rhyddhau fersiwn gadarn ar ol profi'r efelychydd yn drylwyr. Mae'r broses yma'n sicrhau fod Dolphin yn gweithio'n effeithiol. Dylid cofio felly bod fersiynau cadarn heb y gwiriadau mwyaf diweddar.
Dolphin 5.0 2 flynedd,3 mis yn ôl
Dolphin 4.0.2 4 blwyddyn,9 mis yn ôl
Dolphin 4.0.1 4 blwyddyn,11 mis yn ôl
Dolphin 4.0 5 blwyddyn yn ôl
Dolphin 3.5 5 blwyddyn,9 mis yn ôl
Dolphin 3.0 7 blwyddyn,3 mis yn ôl

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Users of other Linux distributions can look here to compile Dolphin: Building Dolphin on Linux

Côd gwreiddiol

Gellir llawrwytho'r fersiwn mwyaf diweddar o gôd gwreiddiol Dolphin yn storfa prosiect Git.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Gellir hefyd pori fersiwn gyfredol y côd.

Cofnodi namau

For reporting bugs please go to the issue tracker. Before creating a new issue, make sure to try a recent development build and search the existing issues.