Fersiwn datblygiadol

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2017 to be installed.

5.0-6524 2 awr yn ôl State: Remove unused Verify functions (PR #6453 o leoetlino)
5.0-6522 3 awr yn ôl MainBase: Remove unused file-scope variables (PR #6456 o lioncash)
5.0-6517 19 awr yn ôl Fix launching DolphinQt2 from Visual Studio (PR #6454 o JosJuice)
5.0-6515 20 awr yn ôl Qt: Improve spacing (PR #6436 o spycrab)
5.0-6513 1 diwrnod,10 awr yn ôl OGLShader: Fix mismatched assignment in compute shader constructor (PR #6452 o lioncash)
5.0-6510 1 diwrnod,17 awr yn ôl Qt/Main: Add option to launch file without -e (PR #6441 o spycrab)
5.0-6508 1 diwrnod,18 awr yn ôl DolphinQt2: Fix project loading in VS (PR #6448 o lioncash)
5.0-6506 1 diwrnod,19 awr yn ôl IOS: Minor IPC fixes (PR #6409 o leoetlino)
5.0-6499 1 diwrnod,19 awr yn ôl Use __func__ instead of __FUNCTION__ where applicable (PR #6447 o lioncash)
5.0-6497 1 diwrnod,20 awr yn ôl Assert: Remove unused parameter from DEBUG_ASSERT (PR #6446 o lioncash)

Fersiynau hŷn

Fersiynau cadarn

Rydym yn rhyddhau fersiwn gadarn ar ol profi'r efelychydd yn drylwyr. Mae'r broses yma'n sicrhau fod Dolphin yn gweithio'n effeithiol. Dylid cofio felly bod fersiynau cadarn heb y gwiriadau mwyaf diweddar.
Dolphin 5.0 1 blwyddyn,8 mis yn ôl
Dolphin 4.0.2 4 blwyddyn,3 mis yn ôl
Dolphin 4.0.1 4 blwyddyn,4 mis yn ôl
Dolphin 4.0 4 blwyddyn,5 mis yn ôl
Dolphin 3.5 5 blwyddyn,2  fis yn ôl
Dolphin 3.0 6 blwyddyn,8 mis yn ôl

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Users of other Linux distributions can look here to compile Dolphin: Building Dolphin on Linux

Côd gwreiddiol

Gellir llawrwytho'r fersiwn mwyaf diweddar o gôd gwreiddiol Dolphin yn storfa prosiect Git.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Gellir hefyd pori fersiwn gyfredol y côd.

Cofnodi namau

For reporting bugs please go to the issue tracker. Before creating a new issue, make sure to try a recent development build and search the existing issues.